Подвижна секция в Габрово
Подвижна секция в Габрово / DarikNews.bg
23 габровци, които имат избирателни права, но са с такава степен на инвалидност, че не могат да стигнат до секцията са ползвали възможността да гласуват в подвижна урна. Това са предварително записани избиратели, каза пред Дарик Кристина Врачева, председател на подвижната секционна избирателна комисия за община Габрово. 

"Аз съм председател за първа година. Тази комисия съществува от три години. Хората, които посещаваме са с ампутирани крайници, имаше сляп човек. Отиваме с урната, даваме му бюлетината, обръщаме се или излизаме от стаята и човекът гласува. Ако не може, това се прави от определен от него човек, който разполага с необходимото разрешително".

Яко Попов записва хора, които не могат да се придвижат сами до секцията си, но физическите им проблеми са по-леки. Специализиран автомобил ги извозва, за да гласуват и ги връща по домовете.

"Имаме шест заявени адреса. Хората започнаха да се обаждат от 08:00 сутринта, а последното такова искане беше по обед. Повечето гласуват в гимназията по туризъм. На ул. "Йосиф Соколски" се събраха 4-5 жени, които и друг път са ползвали инвалидната кола", коментира Яко Попов.

Докато служителят разказва за работата по осигуряване на възможност на хора с двигателни проблеми да гласуват, телефонът настойчиво започва да звъни. Това е седмата за деня заявка. Жена от блок Дунав трябва да стигне до училище "Райчо Каролев". Яко Попов спокойно й обяснява, че веднага ще й бъде осигурен транспорт, като дава съвет да изчака предварително обаждане преди да слезе пред блока, за да не се налага да чака. 

До този момент няма сигнали за сериозни нарушения на изборния процес в област Габрово.