Мобилна лаборатория
Мобилна лаборатория / Община Дряново

До 15 март мобилна лаборатория за контрол на качеството на атмосферния въздух към Изпълнителната агенция по околна среда ще извърша първото, от плануваните четири за 2017 г., замервания за установяване качеството на атмосферния въздух на територията на град Дряново.  

Мобилната лаборатория отговаря изцяло на изискванията на Европейското законодателство в областта на контрол качеството на атмосферния въздух, съобщават от администрацията в Община Дряново.

Ще бъдат измерен нивата на въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици.

Лабораторията ще изследва още температурата, влажността, слънчевото греене, скоростта на вятъра, посоката на вятъра.

Резултатите от измерванията за първото полугодие, ще бъдат обявени след 10 юли 2017 г.