Изложба- базар „ Дървостругарството- поминък на балканджията”
Изложба- базар „ Дървостругарството- поминък на балканджията” / netinfo

 Изложба- базар „Дървостругарството-поминък на балканджията"се открива на 7 ноември в АЕК „Етър". Неин автор е  Росица Бинева, уредник „Занаяти" при АЕК „Етър".

Експозицията включва над 100 експоната от фонда на етнографския музей- бъклици, танури, гаванки и други изделия от регистъра на занаята. В рамките на зимния период, гостите на комплекса ще могат да си закупят от организирания базар традиционни изделия, произведени от етърските майстори- дървостругари- Пламен Пеев, Данаил Кръстев и Иво Стоянов.  

Дървостругарството в Габровско е самобитно занятие, наложило се от самата природа- богата на гори и води, а бедна на плодородна земя. В миналото то е основен поминък на населението от планинските колиби, разположени  южно от Габрово, по двата притока на р. Янтра- Етърската и Паничарската реки. Чрез оригинален инструментариум, и ескпонати от началото на 19 век до наши дни, се представя традициите и приемствеността в дървостругарството, заедно с цялото разнообразие на характерните форми в занаята. Благодарение на дарения и откупки, музеят притежава и една от най- големите колекции от изделия на съвременни майстори- дървостругари от Габровско, които също намират място в изложбата.