Изграждат аутоклъстер за Югоизточна Европа
Изграждат аутоклъстер за Югоизточна Европа / netinfo

 

Приключи вторият етап по изграждането на аутоклъстер за Югоизточна Европа, съобщават от технически университет Габрово.

За целта екип преподаватели от висшето учебно заведение в Габрово, с ръководител доц. Райчо Иларионов, в продължение на шест месеца, посети и се запозна с работата на научно-изследователските центрове и фирми, които се занимават с автомобилопроизводство. Събраната подробна информация вече е  изпратена в Словакия и Унгария, където са ръководителите на водещите страни по проекта „Ауто клъстер". Данни са предоставени и от останалите партньори по него, които са от Италия, Австрия, Словакия, Сърбия, Словения, Румъния, Хърватска и Унгария. С това приключи втория етап от работата по въпросния международен проект, който цели създаване на аутоклъстер за страните от Югоизточна Европа. В периода на първата фаза беше изградена структурата по реализирането на проекта, обозначаването му със символи като име, лого, рекламни материали, ангажименти на участниците в детайли. Събраната информация ще послужи за основа в близко бъдеще да бъде създаден аутоклъстер, който ще обедини всички институции и производители от областта на автомобилния бранш в този регион.

Университетският екип в Габрово посети над двадесет фирми и организации в страната, където идеята му беше подкрепена от собственици и ръководители на съответните звена. Изводът до който достигна той е, че България има сериозен потенциал в тази област - проектират се интегрални схеми за автомбилостроенето, изработват се модули за вграждане в микропроцесорното управление на конкретни марки автомобили и друго.

Със създаването на клъстера страната ни ще получи реалния шанс да разшири своето участие в европейското автомобилно производство.

Всички резултати до този момент предстои да бъдат отчетени на работна среща в Унгария, град Гьор на 18 и 19 март, където ще се съберат всички партньори по проекта.