Информационен център на Българският институт за стандартизация отвори врати в ТУ-Габрово
Информационен център на Българският институт за стандартизация отвори врати в ТУ-Габрово / DarikNews.bg, архив

В Университетската библиотека на Технически университет - Габрово официално отвори врати първият Информационен център на Българския институт за стандартизация, който е извън столицата.

Лентата прерязаха инж. Ирен Дабижева - Изп. директор на Българският институт за стандартизация и проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор на Технически университет - Габрово.

Центърът се създава от належащата необходимост при обучението на студентите и докторантите в конструкторските, технологичните и мениджърските дисциплини, както и при осъществяването на научноизследователска дейност, да се изпълняват изискванията и нормите на българските стандарти, приоритетно българските стандарти, които въвеждат европейски и международни стандарти, както и включването им в учебния процес на ТУ - Габрово.

Двете организации си поставят амбициозната цел българските стандарти да се превърнат в широко прилагано средство във всички технически дейности на завършилите студенти на ТУ - Габрово като конструктури, технолози, производствени инженери, предприемачи, учени и мениджъри и изразяват готовност да обединят усилията си за решаването на тази национално отговорна задача. А това ще бъде още едно основание завършилите инженери да са конкурентоспособни на европейския пазар.

Информационният Център осигурява контролиран безплатен достъп за студенти, докторанти, преподаватели и щатни сътрудници на ТУ - Габрово до електронния фонд от пакети български стандарти, свързани с европейските Директиви, посредством четене от екран.

Специалисти от Университета и Българския институт за стандартизация ще определят съдържанието на пакетите от български стандарти по профила на обучение на студенти и докторанти, които да се включат в учебния процес, а така също да организират съвместни прояви - конференции, симпозиуми, семинари, изложби и др.

Това ще даде възможност да се организират съвместни събития, които са посветени на стандартизацията и свързаните с нея дейности; учени от университета да участват активно в процесите на националната стандартизация и конкретно в тези технически комитети за стандартизация, в които имат интерес; да се включат в учебните програми и дисциплини българските стандарти, приоритетно българските стандарти, които въвеждат европейски и международни стандарти.