Хитър Петър се озовал в Габрово
Хитър Петър се озовал в Габрово / Dariknews.bg

"Хитър Петър се озовал в Габрово", с това изречение ще започват приказките на деца от първи до седми клас, които решат да се включат в инициативата на Дома на хумора и сатирата в Габрово.

До 15 ноември екипът на ДХС очаква млади писатели да сътворят истории за българския национален герой и неговото пребиваване в столицата на хумора и сатирата. Приказките могат да се изпращат чрез страницата на дома във facebook или на електронната поща  humorhouse@mail.bg .

Награди за най-смешна приказка ще бъдат дадени на трима участници – от първи до четвърти клас и на трима участници – от пети до седми клас. Организатор на конкурса е клуб "Хитър Петър" в Дома на хумора и сатирата.