горските предприятия да се включат в Седмицата на кариерно ориентиране „Дойдох. Видях. Избрах“
горските предприятия да се включат в Седмицата на кариерно ориентиране „Дойдох. Видях. Избрах“ / Областен управител Габрово
Областният управител обсъди провеждането на Седмицата на гората през април на работна среща с директора на Северноцентрално държавно предприятие, на горските стопанства и Държавното ловно стопанство “Росица” – Лъгът. 

Невена Петкова и нейният заместник Мария Пенева коментираха мероприятията, които през настоящата година ще преминат под знакова за нашата област годишнина, а имено 80 години от създаването на ловното стопанство.

„Това е хубав повод да се направи една ретроспекция и анализ на изминалите години на това стопанство, което днес е на световно ниво“ – споделиха участниците в срещата. Акцент по време на мероприятията ще бъде работата с ученици. Коментиран беше и проблемът с липсата на кадри и в това направление като беше обсъдена и възможността горските предприятия да се включат в Седмицата на кариерно ориентиране „Дойдох. Видях. Избрах“, която се провежда на областно ниво.