Габровец осъди адвокатско дружество за неизпълнение на договор за правна защита
Габровец осъди адвокатско дружество за неизпълнение на договор за правна защита / Dariknews.bg
Габровец осъди адвокатско дружество за неизпълнение на договор за правна защита
66023
Габровец осъди адвокатско дружество за неизпълнение на договор за правна защита
  • Габровец осъди адвокатско дружество за неизпълнение на договор за правна защита

Кантора "Тъпов и Гьопсалиев" е работила в интерес на противната страна, когато е била ангажирана да ме представлява. Загубих две дела срещу мой длъжник от когото исках да ми издължи пари”, твърди Добромир Цанков.

„Според нас решението на Великотърновския окръжен съд е неправилно и незаконосъобразно и като такова е обжалвано от нас в срок", коментират от кантора "Тъпов и Гьопсалиев" по повод спечелено от Цанков срещу тях дело.

Историята на Добромир Цанков!

В началото на 70-те години Добромир Цанков напуска България и се установява в Западна Германия. От 1985 г. фирмата му започва да развива транспортна и спедиторска дейност. По това време започва да работи с български шофьори, като им осигурява работа за България, Македония, Сирия, Иран и други страни. До 2005 г. той работи с 50 български фирми, които постепенно разрастват своята дейност. При закупуване на камиони от Германия тези фирми си осигуряват част от финансовия ресурс от Добромир Цанков. Той разказва, че погасяването на дължимите към него пари ставало чрез работа.

През 2005 г. Цанков се пенсионира и спира да им осигурява транспортни поръчки. В резултат на това част от фирмите, около 15 на брой, са с неуредени финансови задължения към него. От 2006 г. Цанков започва събиране на задълженията. По думите му това става чрез неговия пълномощник Али Хасан от град Хасково. Някои от фирмите заплащат, но други – не. За кратко време Али Хасан успява да събере около 400 000 лв., но отказва да ги предаде на Цанков, който завежда наказателно дело за измама и присвояване.

Около 15 фирми остават с неуредени задължения. Общата сума е близо 800 000 лв. Цанков завежда дела срещу тези свои длъжници, а кантора „Тъпов и Гьопсалиев” поемат цялото му правното представителство, твърди той.

„Според мен от кантора „Тъпов и Гьопсалиев” са  се свързали с адвокати на Али Хасан, които го представляват по делото за измама и присвояване. Реализира се една сложна схема с учаситието на прокурори от Габрово, частен съдебен изпълнител Руйчева от Сливен, Окръжен съд в Хасково, моите адвокати и адвокатите на Али Хасан. Али Хасан заведе необосновано гражданско дело срещу мен, искаше да му изплатят 200 000 лв. Хасковският Окръжен съд присъди в негова полза, предварително обезпечение на този иск, без да е платил нужните за това 25% от сумата, като гаранция. Това е участието на хасковския съд в схемата. Това позволи на Али Хасан да блокира мои суми при частен съдебен изпълнител Поля Руйчева от Сливен. При нея постъпват парите от спечелените от мен дела срещу мои длъжници. Ролята на Руйчева в схемата е, че тя задържа парите и не ми ги изплати в продължение на 3 месеца, докато получи изпълнителен иск по гражданското дело, което Али Хасан води срещу мен. На 27 януари 2009 г. Руйчева получи документа, блокира всички суми, които се намираха в нея в този момент и ги даде на адвокатите на Али Хасан. Блокираните суми при нея бяха 200 00 лв. Следовател Петков от сливенското следствие ми каза, че по възбуденото от мен дело срещу Руйчева е доказано, че е задържала неправомерно сума и предстои тя да бъде съдена.

Ролята на адвокатите Тъпов и Гьопсалиев в схемата срещу мен е тяхната работа в полза на противниковата страна. Те ме представляваха по гражданското дело срещу Али Хасан и по наказателното дело, отново срещу него. По гражданското дело те не оспориха или не оспориха навреме експертизи от вещи лица, търговски фактури, документи за изплатени суми. Това доведе до мое осъждане по делото на Али Хасан и аз трябваше да платя 200 000 лв. Али Хасан си ги получи от Руйчева. Това е по документи. В действителност смятам, че парите са били разпределени между – адвокатите на Али Хасан, моите двама адвокати, съдията в Окръжен съд Хасково, който даде обезпечението без нужната гаранция, окръжният съдия по делото в Габрово, както и вещото лице по гражданското дело на Али Хасан. Второ дело, наказателното, което водя срещу Хасан, беше загубено, защото от адвокатската кантора не ми дадоха призовките от полицията, за да се запозная с документите от проведеното разследване. Вместо мен те подписаха протокол в РУП-Габрово, без да имат право за това, в който не възразяват срещу представените от Али Хасан документи. Само аз имам право да подпиша протокола и да кажа мнението си по него. Това не може да стане без знанието и съгласието на разследващите органи, наблюдаващите прокурори от Районната и Окръжна прокуратури в Габрово. Твърдя, че парите, около 400 000 лв, събрани в сейфа на Али Хасан, са разпределени между – Али Хасан, адвокатите му, разследващите органи, наблюдаващите прокурори от двете прокуратури и моите адвокати”.

На 21 юни тази година Великотърновски окръжен съд постановява второинстанционно решение, че осъжда адвокатско дружество „Тъпов и Гьопсалиев” да заплати сумата от 10 000 лв. на Добромир Цанков. Тя е част от вземане, претендирано да е в размер на 91 597 лв., обезщетение за нанесени имуществени вреди от неизпълнение на договор за правна помощ. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Отговорът на кантора „Тъпов и Гьопсалиев”

„Според нас решението на Великотърновския окръжен съд е неправилно и незаконосъобразно и като такова е обжалвано от нас в срок. Не е влязло в сила и кантората чака становище на следваща инстанция – Върховен касационен съд. Великотърновският окръжен съд се позовава на документ, който не е приет като доказателство по делото”.

Това заяви пред Dariknews.bg Борислав Гьопсалиев, един от съдружниците в адвокатско дружество „Тъпов и Гьопсалиев”.

Коментарът на Гьопсалиев е по повод твърдение на Добромир Цанков, техен бивш клиент, че кантората има вина за загуба на негово дело в Силистра.

„По отношение на описаната от Цанкова „сага” с Али Хасан и „организираната престъпна група”, ние заявяваме, че тези твърдения са неверни и нелепи.