Два факултета на ТУ ще изберат днес декани
Два факултета на ТУ ще изберат днес декани / netinfo
Повторни общи събрания за избор на декани ще се проведат днес в два факултета в Технически Университет - Габрово. Ще бъде избран декан на факултет “Електротехника и електроника” и на Стопански факултет. Общото събрание на факултет “Стопански” освен декан ще избере и факултативен съвет. След това предстои избор на ръководители на катедри. Той ще се проведе от катедрен съвет. От понеделник Технически университет стартира кандидатстудентската кампания за новата учебна година.