Визия за Габрово - град на творчеството, младежта и туризма
Визия за Габрово - град на творчеството, младежта и туризма / Фондация Америка за България

От 23 април до 20 май може да подавате идеи за финансиране към Обществен дарителски фонд – Габрово. Със 150 000 лева, осигурени от Фондация „Америка за България“, ще бъдат подкрепени проекти на НПО, читалища, компании и свободни професии, за да се реализира каузата „Габрово-град на творчеството, младежта и туризма“.

Размерът на отпусканите средства за един проект ще бъде от 1000 до 10 000 лева.

Идеите трябва да отговарят на някой от 8 приоритета на общността: насърчаване на бизнеса и предприемачеството; развитие на културата; развитие на неформалното образование; масов спорт и свободно време; екология и зелено Габрово; развитие на туризма; брандиране и комуникационна стратегия на Габрово и обединяване на общността. По схемата за ре-грантинг държавни, общински и ведомствени организации могат да участват единствено като партньори.

От 21 до 25 май Обществена комисия към Фондацията ще разгледа постъпилите предложения.

С цел осигуряване на максимална прозрачност и безпристрастност при оценяването на проектите, в Обществената комисия са включени 10 публични личности, които не са ангажирани към организации – потенциални конкуренти на кандидатстващите: представители на Обществен фонд – Габрово, на бизнеса и гражданите, на Областна администрация – Габрово, на Община Габрово, на Фондация „Америка за България“ и на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Формулярът и пълните насоки за кандидатстване