Днес е Световният ден за борба с туберкулозата
Днес е Световният ден за борба с туберкулозата / netinfo

Днес се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата. По последни данни туберкулозата е в настъпление в глобален мащаб. Тя има водещо значение като причинител на смъртта при възрастни пациенти. Около 1/3 от населението на планетата е инфектирано с туберкулозния бактерий. Прогнозите сочат, че за периода 2010 – 2015год. 300 милиона души ще бъдат инфектирани.

 76 души, от които 18 деца са новозаболелите от туберкулоза в Габровска област през миналата година. Регистрираната заболеваемост е 56,51%0, съобщи за Дарик директорът на белодробната болница в Габрово д-р Антония Колева. Според нея заболеваемостта в региона през последните години се движи в сравнително високи стойности и за разлика от тази в страната, която е била 47,7%0 през 2000год. с тенденция за намаляне до 40,1%0 за 2005год., нараства.

По думите на д-р Колева сравнително високите стойности на новооткритите с белодробна ТБК в Областта се дължи на периодичните скринингови изследвания, които извършват пневмофтизиатрите от лечебното заведение в ендемични райони, ефективната диспансеризация, богатата ресурсна осигуреност с професионални кадри и специализирана апаратура.

През изминалата година в Белодробната болница в Габрово са лекувани 423 пациенти с активни форми на туберкулоза от цялата страна. От преминалите болни във фтизиатричното отделение до края на 2007год. - 98 са били бацилоотделители, от тях 36 с доказани резистентни форми на туберкулоза. Д-р Колева информира, че през последните години нарастват случаите с множествена лекарствена устойчивост на туберкулозните бактерии, което има непредвидими последици за глобалната ендемия на туберкулозата. Като основни рискови фактори за развитието на туберкулозата тя посочи всички придобити или наследствени състояния на имунен дефицит, хроничните неспецифични заболявания на дихателната система, диабет, онкологичните заболявания, хроничния алкохолизъм, наркоманиите, психичните заболявания и др.