ЕМО ЕТЪР
ЕМО ЕТЪР / „Дизайн на музейни експозиции“ – изложба на творци от специалност „Рекламен дизайн”към Национална художествена академия
„Дизайн на музейни експозиции“ е изложба на творци от специалност „Рекламен дизайн” към Национална художествена академия – София. Тя ще бъде открита на 2 ноември, петък, от 15:30 ч. в залите над Шарланджийската работилница в ЕМО „Етър”.
 
„Дизайн на музейни експозиции“ включва 35 платна – с размери 100 х 100 см. Изложбата е представителна извадка от студентски проекти със специален фокус върху музейните експозиции – постоянни и временни.
 
Тази учебна задача има за цел да формира широк спектър от умения, свързани със създаването на експозиция, отговаряща на всички съвременни норми и изисквания за функционалност и естетика.
 
Проучването, изследването и интерпретирането на исторически, етнографски, художествени и природонаучни сюжети е в най-широк спектър, който илюстрира обширния тематичен обхват на музейните задания.
 
Изразните форми в студентските проекти са синтез от класически и съвременни техники за осъществяване на музейните цели – от традиционните и утвърдени средства за експониране до най-авангардните технологични решения за мултимедийно и интерактивно съдържание.
 
Наред с основополагащите познавателни цели на музея е потърсено цялостното въздействие върху посетителя посредством неговото силно емоционално обвързване с темата. 

ЕМО ЕТЪР
„Дизайн на музейни експозиции“ – изложба на творци от специалност „Рекламен дизайн”към Национална художествена академия

Студентите, завършили специалност „Рекламен дизайн“ в Национална художествена академия са високо квалифицирани специалисти, способни да извършват художествено-творческа проектантска дейност в областта на рекламния дизайн.
 
Негови основни обекти са: рекламни пана и пластики, рекламни витрини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложения, търговско-рекламни пространства, експозиции с култaурен характер, музейни експозиции, ексопозиции за национални участия на световни изложения – EXPO.
 
Присъщи компоненти на рекламния дизайн при цялостния подход са лога, шрифтове, експозиционна графика, рекламни постери, билбордове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, кореспондентни материали, транспаранти, мултимедийни презентации, уеб реклама.
 
Рекламният дизайн, в най-голяма степен сред пластичните изкуства, е форма на синкретичен синтез. В процеса на проектиране той обединява допирните точки на пространствения и графичния дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали.