Децата на Севлиево ще зарадват самотни хора с коледни картички
Децата на Севлиево ще зарадват самотни хора с коледни картички / Община Севлиево

Конкурс за коледна картичка, насочен към всички деца и младежи на територията на община Севлиево бе обявен от Местна комисия  за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Младежки център.

Той има за цел да провокира желание у  подрастващите севлиевци да изработят  коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек от община Севлиево. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия.

Конкурсът  е индивидуален. Груповите творби  няма да бъдат оценени. Разделението е по възрастови групи - предучилищна възраст - деца до 6 години, първа възрастова група – от 6 до 10 години, втора възрастова група – от 11 до 15 години и трета възрастова група - от 16 до 19 години.

На всяка картичка трябва да бъдат посочени имената, възрастта на участника, учебно заведение и точен адрес. При предаване на коледната творба задължително условие е да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител или учител). При предаване на картички от едно детско или учебно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка. Картичка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

Краен срок за изпращане е 9 декември, 18.00 часа в Младежки център-Севлиево.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във  всяка възрастова група, както и  поощрителни награди.

Всички картички ще зарадват самотни хора за Коледа. Награждаването ще се състои на 11 декември (сряда) от 17.30 часа в ГХГ „Асен и Илия Пейкови”, където всички картички ще бъдат изложени.