Да се прекрати промишленото изсичане на дървета в националните паркове
Да се прекрати промишленото изсичане на дървета в националните паркове / DarikNews.bg, архив

Да се прекрати възможността под прикритието на „поддържащи и възстановителни дейности“ да се водят промишлени сечи във вековните гори в трите национални парка – Рила, Пирин и Централен Балкан, настояват от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ в нарочно писмо, изпратено до министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Това съобщава вестник „100 вести“ в статия днес.

Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че така наречените „поддържащи и възстановителни дейности“ в горите на националните паркове и поддържани резервати са всъщност обикновена сеч за добив на дървесина, забранена от Закона за защитените територии.

Природозащитниците предлагат в новите планове за управление на националните паркове подробно да се разпише какво означава „поддържащи и възстановителни дейности“.