Да превърнем междублоковите терени в красив, зелен кът за отдих
Да превърнем междублоковите терени в красив, зелен кът за отдих / Габрово ДНЕС

Стартира инициативата на Община Габрово под мотото „Да превърнем сивото в зелено”. В рамките на проявата ще бъдат финансирани благоустройствени мероприятия по реда на публично-частните партньорства във всички населени места в общината. Във водещата си статия вестник "Габрово ДНЕС" акцентира върху подробностите от тази информация.

Нека превърнем междублоковите терени в красив, зелен кът за отдих, Общината помага финансово

Програмата е насочена основно към осъществяване на дейности по благоустрояване на обекти – общинска собственост, като ремонт на тротоарни площи, пешеходни зони, огради и дейности по облагородяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи. Приканват се гражданите или граждански сдружения, юридически лица и неправителствени организации активно да участват в подобряването на средата за обитаване и да опазват изграденото с техни усилия и участие.

Четири проекта на Община Габрово и три на образователни институции в града ще получат финансиране от националната кампания „За чиста околна среда – 2016 година“, съобщава още изданието.

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика е цитиран от вестника с коментар по темата за енергийната ефективност:

„В последните пет години темата е актуална – както по отношение на борбата с измененията в климата, така и опитите за гарантиране на пълна или относителна енергийна независимост, също и по чисто икономически причини. Извървяхме дълъг път – от гледна точка на изработването на документи, както и за натрупване на експертен капацитет в администрациите.

Коментирайки енергийната ефективност в режим на градска среда, тя има много измерения – транспортни системи, улично осветление, сгради и т.н. В момента около 35% от сградите в Европейския съюз са на възраст над 50 г. При тях има близо 40% дял от енергопотреблението, както и близо 36% от въглеродните емисии. Очевидно е, че има още дълъг път, което важи и за България.

В края на 2015 г. отчитаме изключително сериозен интерес и напредък в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Към момента са сключени 1 731 договора за финансиране между общините, Българска банка за развитие и областните управители.