Централа на биомаса в Габрово?
Централа на биомаса в Габрово? / Дарик Габрово, архив

Народният представител от БСП Ивелин Николов алармира днес за мащабна сеч, която се извършва в Стара планина и най-вече в Габровска и Севлиевска община. В отговор на негово питане министърът на земеделието и горите Мирослав Найденов е обяснил, че се касае за планирана санитарна сеч, която е изпълнена на 60%. Според Николов обаче не става ясно какво се случва с дървесината, тъй като става въпрос за повече от 50 000 куб.м. Народният представител подозира, че изсичането е свързано с нов проект, който ще се реализира на територията на общината. Притесненията са, че  ще се изгражда централа за производството на ел.енергия от биомаса, като тази в Етрополе, за която има подозрения, че сериозно замърсява въдуха.

 Ивелин Николов е отправил питане до министър Нона Караджова дали има  разрешение за изграждане на съоръжението и направена ли е оценка за въздействие на околната среда. Междувременно общинските съветници от БСП също ще поставят въпроса в Общински съвет и в случай че няма оценка ще инициират подписка с искане да бъде направена такава.

Не може заради икономическите интереси на определен кръг хора да страда околната среда, завърши Николов.