Бизнесът и образованието да намерят пресечна точка
Бизнесът и образованието да намерят пресечна точка / www.regal.bg

Връзката "бизнес - образование" е важна за реализиране на програмата "Европа 2020", която акцентира върху устойчивото развитие. Във фирмите е необходимо да има разработване и внедряване на продукти и технологии, производството да е обезпечено с квалифицирани изпълнители. В момента образователната система у нас не е съобразена с реалните изисквания на пазара на труда.

Тази позиция изрази Илия Келешев, председател на Брановата камара по машиностроене.

Според него положението с работната сила става все по-тежко. След 1989 г. близо 2 млн. души са напуснали страната. Броят на завършилите средно образование вече е по-малък от броя на местата във ВУЗ-вете.

Ситуацията е особено неблагоприятна за фирмите заети в машиностроенето. През 2009-2010 г. персоналът в тези дружества е намален с 25%. Годината започна добре за този машиностроенето, но в средата на годината вече се отчита спад в продажбите и намален износ. Оказва се, че при лицата до 29 години няма подходящи кандидати, които да работят във фирми с такова производство, счита Илия Келешев.

По думите му се наблюдава взаимна неудовлетвореност в системата ВУЗ - фирми. От една страна висшите учебни заведения упрекват дружествата, че не се ангажират достатъчно с приема на стажанти, от друга самите фирми считат, че подготовката на студенти не отговаря на изискванията за работа в настоящия момент.

Интересите на образователната система и на бизнеса трябва да намерят пресечна точка и това може да стане с активното участие на държавата, е мнението на Келешев.