Бившият министър Терзиева окончателно загуби битката за кадрови промени във ВиК ООД - Габрово
Бившият министър Терзиева окончателно загуби битката за кадрови промени във ВиК ООД - Габрово / DarikNews, архив

Проведеното днес, 22.08.2014 г., Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Габрово отмени свои решения от Общи събрания на 19.09.2013 г. и  на 21.11.2013 г., с които инж. Владимир Василев беше освободен като управител и на негово място беше избрана инж. Мила Владова. Събранието прие Отчета за дейността на дружеството през 2013 г., годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор.

В Общото събрание взеха участие оторизиран представител на Министерство на регионалното развитие, което притежава 51 % от капитала на дружеството, кметът на Община Габрово Таня Христова /36%/ и зам.-кметът на Община Трявна  /7%/  Георги Пенчев.

Сагата "ВиК" ООД - Габрово започна след като правителството на Пламен Орешарски встъпи в своя мандат.

Десислава Терзиева, министър в чиито ресор попадаха водоснабдителните дружества, предприе кадрови промени.

Инж. Мила Владова бе избрана за управител на „ВиК” ООД – Габрово. Това стана на 19 септември миналата година на Общо събрание на съдружниците по предложение и с гласовете на представителите на Министерство на регионалното развитие. Ведомството притежава 51 % от капитала на дружеството, Община Трявна, която има дял от 7% също даде подкрепа.

Представителят на Община Габрово - кметът Таня Христова гласува „против”,  с „въздържал се” гласува представителят на Община Дряново. Владимир Василев беше освободен без посочен от страна на Министерството мотив. Предложението на Община Габрово инж. Владимир Василев да бъде отново избран за управител не бе прието. Кметът Таня Христова подписа протокола от събранието „с особено мнение”. „Община Габрово ще обжалва взетото решение за освобождаване на управителя”, коментира след събранието тя.

Седмица и половина преди това кметът на Габрово Таня Христова излезе с остра позиция по повод свикването на Общи събрание с цел смяна на управителя http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1141650.

"Установен е конфликт на интереси. Владимир Василев е управител на водното дружество в Габрово и общински съветник от ГЕРБ в Севлиево, затова има конфликт на интереси. Още повече той не го е декларирал. Такава е констатацията на регионалното министерство", контрира твърденията за кадрова чистка тогавашният депутат от управляващото мнозинство Йордан Стойков.

Битката между министъра на Регионалното развитие Десислава Терзиева и Община Габрово, като съдружник във ВиК-дружеството, след кратко затихване, се разрази отново през ноември.

По искане на министерство на Регионалното развитие на 31 октомври миналата година инж. Владимир Василев отправи покана до председателите на общинските съвети в Габрово, Дряново и Трявна, в качеството им на съдружници, да участват в Общо събрание. Министър Терзиева поиска това да стане на 17 ноември, но с мотив да бъде приключена финансовата година, инж. Василев  определи за дата на Общото събрание 17 януари 2014 г. От министерството не се съгласиха с датата 17 януари и министър Терзиева обяви, че се свиква Общо събрание на 21 ноември със същия дневен ред.

Кметът Таня Христова да не участва в Общото събрание на ВиК - Габрово, което Министерство на регионалното развитие /МРРБ/ насрочи за 21 ноември. Това решение взе на извънредно заседание Общинския съвет. Според мнозинството от ГЕРБ свикването на Общо събрание на тази дата е незаконосъобразно.

Инж. Мила Владова беше избрана отново за управител на „ВиК” ООД – Габрово. Това стана на Общо събрание на съдружниците на 21 ноември.

"Събрания до дупка и жалби до дупка. Така виждам аз нещата", бе реакцията на Добромир Проданов, председател на групата общински съветници от ГЕРБ.

Сагата продължи в съда. В началото на май тази година Габровският окръжен съд уважи иска на Община Габрово и отмени като незаконосъобразни решенията взети на Общото събрание на съдружниците във „ВиК“ ООД – Габрово, проведено на 21 ноември миналата година.

На базата на тези действия Габровски Окръжен съд спря производството по вписване в Търговския регистър на новия управител като прие, че между Община Габрово и „ВиК“ ООД – Габрово е налице спор за законосъобразността на взетите решения на общото събрание и с оглед наличието на висящо търговско дело, регистърното производство следва да бъде спряно.