Изложба „Светът според Тодор Цонев“
Изложба „Светът според Тодор Цонев“ / Музей Дом на хумора и сатирата
Притежателите на карта „Приятели на Хумора” имат привилегията да бъдат поканени на специално събитие - безплатен екскурзоводен тур в изложбата „Светът според Тодор Цонев".

Изложба „Светът според Тодор Цонев” е с изключителен изкуствоведски принос, съвременен дизайн и създава ново знание в полето на сатирата и историята на българското изкуство.

Ако искате да научите повече за непозната на обществеността и специалистите част от творчеството на Тодор Цонев (малката сатирична пластика), връзката му с Габрово и приноса му към създаването на Музея, ви очакваме на 7 февруари в 17:00 часа.