/ Фирма „ВиК” – Габрово
На няколко места спират водоподаването в Габровско, съобщиха от ВИК.

ВиК-Габрово инвестира близо 900 000 лв. през 2019 г.

За отстраняване на авария, до 17:00 часа, е спряно водоподаването на кв. "Сирмани". За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа, ще останат кв. "Радичевец" и селата Кметовци, Лесичарка и Костенковци.

Поради намаляване дебита на водоизточниците „Черни връх” и „Баева ливада” и за да не се премине към режимно водоподаване, със заповед на кмета на Община Севлиево се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и други, различни от питейно-битови нужди в село Млечево, община Севлиево.

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК

В случай на задълбочаване на кризата ще се въведе режимно водоподаване на населеното място.
Контролът на заповедта е възложен на кметския наместник, началника на Районно управление - „Полиция”-Севлиево и на управителя на „ВиК” ООД-Габрово.

Заповедта можете да видите ТУК.