730 000 лв. за рехабилитация на улици в Дряново
730 000 лв. за рехабилитация на улици в Дряново / netinfo

730 000 лв. от проект пред Мминистерството на регионалното развитие и благоустройството на стойност 821 644 лв. за рехабилитация на улиците в кв. "Изгрев" получава Община Дряново. Кметът д-р Иван Николов вече е разписал второ по ред споразумение за сумата от 430 000 лв., при отпуснати предварително 300 хил. лв., със споразумителен протокол от 5 ноември 2008 г. Със средствата ще бъдат изградени улично платно, бордюри и тротоари на ул. "Бряста", ул. „Акация”, ул. „Липа” и ул. „Явор”. От общинската администрация уточняват, че в квартал „Изгрев” вече е завършен  проект за изграждане на канализация в квартала.

 

 

 

Проверка на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново е показала, че дейностите по този проект са приключили в срок и с нужното качество.
Както проекта пред МРРБ за рехабилитация на улиците в кв. "Изгрев", така и изграждането на ВиК е факт с разработен от община Дряново проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Общата му стойност бе 363 475 лв. с изпълнител „Водно строителство – В. Търново” АД. Финансирането стигна да се изградят канализационни клонове по улиците с обща дължина от 963 метра. Това прекрати директното замърсяване с отпадъчни води на повърхностните и подземни води в района на кв.”Изгрев”, а отпадъчните води чрез изградената канализация се включва в действащата канализация на Дряново.