В Габрово 411 първокласници ще прекрачат училищния праг на 15 септември.

Общият брой на учениците в общинските и държавни училища в града е 5311. Завършващите 12-ти клас тази година са 433, съобщиха от Общината.

МОН обяви: Готови ли са училищата и детските градини за 15 септември

"Училищата в Габрово са напълно готови за началото на учебната година", обясни Галина Витанова от общината. По думите ѝ във всички училища е извършена подготовка за началото на учебната 2022/2023 година, като първокласниците, както и бъдещите петокласници ще бъдат посрещнати в освежени класни стаи.

Фитнес уред, тенис маса и маса за шах са монтирани на спортната площадка в основното училище  „Христо Ботев“. Обновяването е по националната програма на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) - „За спортен и природен кът в училищен двор“.

Наред с това в училището е обособен кабинет и вътрешна площадка по безопасност на движението по пътищата по националната програма  „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

"Реновирано е и санитарно помещение, като е осигурена достъпна среда за ученици с увреждания", допълни Витанова. В средното училище „Райчо Каролев“ също е извършен ремонт на санитарно помещение, за да бъдат осигурени условия за ученици със специални потребности.

Училището ще обучава своите възпитаници по безопасност на движение по пътищата, като за целта в двора вече е разчертана площадка. В основното училище „Иван Вазов“ е изградена пожароизвестителна система.

Нов кабинет по направление „Технологии“ ще бъде обзаведен и оборудван в центъра за подкрепа за личностното развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум.

Средствата в размер на 24 850 лева са осигурени по програмата "Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците". За учебната 2022/2023 година три общински и едно държавно училище са включени в списъка на иновативните училища в България - основните училища „Неофит Рилски“, „Христо Ботев“ и  „Райчо Каролев“, както и професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“.

Средищните училища на територията на община Габрово, които приемат 136 ученици от населени места, в които няма училища, са три - „Христо Ботев“,  „Райчо Каролев“ и  „Отец Паисий“.
БТА