40% от габровци се оплакват от бюрокрация
40% от габровци се оплакват от бюрокрация / netinfo
60% от габровци се оплакват от лошо отношение на служителите в общинската администрация към тях сочат обобщените резултати на анкетно проучване, организирано от Фонда за превенция на престъпността. Изследването е направено в рамките на проекта “Да служи и подобрява”, целящ популяризиране ролята и необходимостта от местен обществен посредник.

Според отговорите в анкетата основните проблеми, с които се сблъскват гражданите в Габрово при срещата си с общинската администрация са: бюрокрацията за 40% от участниците в проучването,мудното обслужване за 33%. 30 на сто се жалват от обидно безразличие, а 17 на сто – от грубо отношение на чиновниците. 11% са се оплакали от корупция, с 5 на сто повече са тези, които смятат, че общинските служители са неинформирани. Повече от 60% от анкетираните безрезервно подкрепят идеята за обществен посредник в общината.

При представяне на резултатите от анкетата бе отбелязано, че управлениският екип в Община Габрово е нов и все още предприетата  реформа в местната администрация не е завършила.