34 родители без помощи за деца
34 родители без помощи за деца / netinfo
На 34 родители от Габровска община са спрени през ноември детските добавки заради допуснати от децата им неизвинени отсъствия в училище. За октомври по тази причина 70 семейства са останали без помощи за деца.

От социалната служба в Габрово информират, че през миналия месец са изплатени 194 225 лв. семейни помощи за 6484 деца. От тях 138 са близнаци.