Областна служба Земеделие и гори
Областна служба Земеделие и гори / Габрово

25 удостоверения за особен залог за Кампания 2018 бяха издадени в обастната дирекция на ДФ „Земеделие” в Габрово по време на „Деня на отворени врати”. Това съобщи директорът на областната структура на фонда Минчо Минчев.

Всички областни дирекции на фонда вече могат да издават документите на земеделските стопани въз основа на декларираните от тях площи и животни за Кампания 2018. Удостоверенията служат на кандидатите по директни плащания пред търговските банки за отпускане на кредити. В удостоверението се съдържа информация за декларираните в общото заявление площи и животни.

Най-много въпроси на земеделските стопани, които посетиха приемната на фонда в Габрово, бяха свързани с директните плащания и Национална програма по пчеларство (НПП) за периода 2017-2019 г. По програмата са подписани общо 1659 бр. договори за цялата страна с общ размер на финансовата помощ близо 4, 680 млн. лв. За да бъдат удовлетворени всички допустими кандидати, беше осигурен допълнителен бюджет от 800 000 лв. за всички подадени заявления за пчелни майки и отводки.

За финансовата 2018 г. за област Габрово са подадени 18 броя заявления за подпомагане по НПП от кандидати от област Габрово, съобщи Минчев. Той обясни, че двустранно са подписани договорите по всички подадени заявления с общ размер на финансовата помощ над 61 хил. лв. До края на месец юни за област Габрово е изплатена финансова помощ по НПП в размер на над 4500 лева по две подадени заявления. Минчев припомни, че до 15 август 2018 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ ще се приемат заявления за плащане по изпълнени договори от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година по пет от мерките – А, Б, В, Г и Д.