191 925 лв. за социална интеграция
191 925 лв. за социална интеграция / Дарик Габрово

 

Голяма част от хората с увреждания, получаващи интеграционни добавки трябва да проверят крайния срок на действие на социалните си оценки, тъй като в повечето случаи той изтича в първите три месеца на годината. Подалите преди пет години молби за социална оценка трябва да направят това отново, каза директорът на местната социална служба Радостина Братованова.

«Не е проблем това да стане и на по-късен етап, но ще изгубят средствата за месеца, през който не са подали документа. Освен това трябва да се знае, че след изготвяне на оценката се подава нова молба за интеграционни добавки», добави Братованова. Тя уточни, че днес са преведени всички забавени суми за месечно подпомагане и интеграционни добавки. 122 души получават 10 406 лв. месечни помощи, а 7351 хора с увреждания -191 925 лв. за социална интеграция.