190-килограмов мечок
190-килограмов мечок / НП Централен Балкан
Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк.

Екип от Сдружение за дива природа „Балкани“ попадна на над 200-килограмов мечок

Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здравословно състояние.  Кръстен е Спиридон - в чест на св. Спиридон, който се чества на 12 декември. Това е петата мечка с GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация , която обитава НП  „Централен Балкан“.

Популацията на мечките в „Централен Балкан“ е стабилна

Маркировката е поредната стъпка от изпълнявания договор между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Сдружение за дива природа „Балкани“, по проект „Продължаване на дейностите на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за проучване на миграциите, индивидуалните територии и използването на местообитанията на кафявата мечка, чрез маркиране на индивидите и асистиране при случаи на проблемни мечки“.