150 представители на университети от страната и чужбина идват на конференция в Габрово
150 представители на университети от страната и чужбина идват на конференция в Габрово / DarikNews.bg, архив

Международна научна конференция УНИТЕХ`2015 ще бъде открита на 20 ноември (петък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Университетска библиотека в ТУ.

Форумът ще се проведе през периода 20– 21 ноември и в него ще вземат участие повече от сто и петдесет представители на университети от страната и чужбина с над двеста научни доклада в осемнадесет тематични секции. В рамките на конференцията, на 21 ноември от 10:00 часа, ще бъдат осъществени две кръгли маси.

Първата е на тема "Влиянието на възобновяеми енергийни източници за опазването на околната среда в страните от Западните Балкани" Конферентната зала на Университетска библиотека).

IEEE Млади професионалисти в България”, е темата на втората кръгла маса, която ще сбъде в Заседателната зала на сграда „Ректорат”).