/ НАГ
През 2018-та се навършват 140 години от създаването на Българската армия. Сдружение „Българска зора“, съвместно с Министерство на отбраната, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Регионално управление на образованието – Габрово, Регионален исторически музей – Габрово организира провеждането на викторина в средните училища на тема: „140 години Българска армия“.

Викторината обхваща регионите София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Габрово и Плевен.  

На 16 ноември от 14:30 часа в Актова зала на Национална Априловска гимназия ще се проведе регионален кръг, в който участие ще вземат отбори от СУ „Райчо Каролев“ – Габрово, Национална Априловска гимназия-Габрово, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев"-Габрово, както и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“-Севлиево.

В Дряново ще бъдат отбелязани 140 години от основаването на Българската армия

Училищните отбори са съставени от ученици от 9 до 12 клас на съответното училище. Класираният на първо място в регионалния кръг на  викторината отбор ще представи област Габрово в националния кръг, който ще се проведе в началото на месец декември.

Участниците във викторината ще отговарят на въпроси, свързани с историята на българската армия – от нейното създаване до наши дни, като част от тях са посветени на най-паметните сражения и знаменити военачалници, оставили диря не само в българската, но и в световната военна история.

Целите на викторината са да се възпитат учениците в уважение към българската държава и армия и любов към България, да се повиши престижа на военната професия и интереса към нея, да се развият уменията за синтезирано и аргументирано представяне на определена тема.