135 г. от рождението на Пенчо Семов

135 г. от рождението на Пенчо Семов
135 г. от рождението на Пенчо Семов
Поредица от инициативи стартират в Община Габрово във връзка със 135 години от рождението на големия габровски предприемач Пенчо Семов, съобщават от организационния комитет за честването.

Над 130 снимки и документи за него ще бъдат показани в средата на тази седмица в Държавна агенция „Архиви” в София на изложбата „Пенчо Семов – българският Рокфелер”. Животът и неговото дело ще бъдат представени в документалната книга на Красимира Чолакова “Пенчо Семов – Успехът”. Официалното представяне на творбата ще стане на 10 април. Предстои учредяване на стипендия на името на Пенчо Семов, както и изграждане на бюст-паметник на именития габровец. Обсъжда се идеята за обявяване на Пенчо Семов за почетен гражданин на Габрово.

Българският Рокфелер ръководи 28 индустриални фабрики, търговски, застрахователни дружества и банки. Сумата на крайните активи по баланси на акционерните дружества,управлявани от него възлиза на 1082582000 лв.

През годините на своя живот е направил дарения за повече от 55 млн. лв. За социално-благотворителната си дейност Пенчо Семов е наречен от проф. Дмитрие Антич от Белградския университет най-социалния индустриалец. “Образът на Пенчо Семов във всичките му вариации – предприемач, патриот и благодетел, е точно това, от което имаме нужда в момента.

Това е пътят, по който можем да намерим новия образ на града ни и самочувствието ни на габровци, каза пред журналисти кметът на Габрово Томислав Дончев, който е патрон на организираните инициативи за честването. “Пенчо Семов е без аналог като модел на социална отговорност. Това, за което сега се говори е правено преди десетилетия от един велик габровец”, добави Дончев