12 обекта са спрени от експлоатация през 2011-та за нарушения на здравните изисквания
12 обекта са спрени от експлоатация през 2011-та за нарушения на здравните изисквания / Дарик Габрово, архив

3831 проверки  на обекти с обществено значение и нехранителни стоки са извършени през миналата година от дирекция „Здравен контрол" на територията на Габровска област. Направени са 117 предписания , а  съставените актове  за административни  нарушения са 27. 12 обекта са спрени от експлоатация, сочат данните от отчета на здравната инспекция. Най-честите нарушения са свързани с хигиената и регистриран над допустимите норми шум.

През годината са постъпили 42 основателни жалби. Те са касаели най-вече отглеждането на животни в жилищни квартали, шум от локални източници, различни замърсявания. Инспекторите са контролирали и плувните басейни, където също са открити отклонения. Изследвани са и 66 проби на различни козметични продукти, като в едно червило е установено повишено съдържание на кадмий.