106 деца и младежи са извършили противообществени прояви през 2013 г.
106 деца и младежи са извършили противообществени прояви през 2013 г. / DarikNews.bg, архив

В Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в Габрово са образувани и гледани 83 възпитателни дела срещу 106 извършители на различни деяния. Само 46 от извършителите са от ромски етнос. Комисията е ползвала експертните умения на 15 обществени възпитатели - педагози и психолози.

Голяма част от децата, с които експертите са работили, са преустановили извършването на противообществени прояви и престъпления. Проведени са индивидуални срещи с тях и родителите им. Организирани са тренингови форми на обучение за решаване на конфликти и преодоляване на агресията сред учениците.

Част от децата с проблеми в поведението са били насочвани от учебните заведения към местната комисия или към Центъра за обществена подкрепа при Община Габрово.