Рога на благороден елен
Рога на благороден елен / ДЛС „Росица“

Първото изложение на паднали рога от благороден елен в ДЛС „Росица“ предизвика голям интерес за хората от региона. Екземплярите са подредени на поляната пред Ловния дом в местността Лъгът. Сред десетките посетители на експозицията бяха и местни жители, помагали в събирането на рогата.

Изложбата показва 103 броя рогови образувания, паднали при ежегодната смяна. Те са намерени през тази година в различни райони на територията на Държавното ловно стопанство и околните местообитания.

По рогата може да се съди за възрастта и физическото състояние на съответния индивид, както и за популацията в района. „Вижда се ръст и в количествено, и в качествено отношение. Събраха се неочаквано много рога и от много райони“, коментира директорът на ДЛС „Росица“ инж. Иван Степанов. Изложените рога са групирани според териториите, на които са били открити. В целия регион има много елени, е изводът, който правят експертите. Инж. Степанов бе категоричен, че настоящото събитие ще се превърне в ежегодно изложение, защото то дава актуална информация за състоянието на популацията.

В Лъгът пристигнаха и представители на още едно ловно стопанство от обхвата на Северноцентралното държавно предприятие – ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Освен преглед на изложените рога, заедно с колегите си те проведоха работен форум за обмяна на опит и добри практики. Форумът бе продължение на провелата се преди дни в ДЛС „Воден-Ири Хисар“ среща, на която експерти обсъждаха предизвикателствата при стопанисване на благородния елен.

Ловните стопани организираха още курс за оценка на трофейните качества и възрастта на елените от разстояние. В тези рамки се проведе и практическа част, като експертите на стопанството във Воден преценяваха отдалеч трофеи на ДЛС „Росица“, поставени върху триноги на разстояние от 100 метра, а при същите условия представителите на „Росица“ окачествяваха трофеи от Воден.

Домакините представиха на посетителите си и уникалния за България пункт за обработка на дивечово месо, като демонстрираха последователността в работата – приемно отделение, капацитет на плюсовите камери, линия за обработка на дивеча, пакетаж и камера за съхранение на крайна продукция.

Гости и активни участници в мероприятието бяха и представители на съседните ловни стопанства „Мазалат” и „Русалка”.