Завърши учебната година по Образователната програма в Административен съд

/ Административен съд
С викторина от 30 въпроса от областите на правото, държавното управление и правата ни в ЕС в Административен съд-Добрич завърши учебната 2018/ 2019 година по Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Участваха ученици от Х клас на Средно училище „Св. Климент Охридски“, Средно училище „Любен Каравелов“ и ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич.
 
Районният съд в Добрич обявява 16 април за Ден на отворените врати

Учениците отговориха на въпросите: Къде и кога са създадени административните съдилища; кой назначава съдиите, прокурорите и следователите; какво означава „разделение на властите“; каква е формата на държавно устройство на Република България според действащата Конституция от 1991 г.; три от основните права, придобити, след като България е станала пълноправен член на ЕС и др. Техни домакини бяха Красимира Иванова – административен ръководител на съда и съдия Нели Каменска.

Административен съд

На първо място във викторината бе класирано СУ „Кл. Охридски“, на второ място - ЧПГТП „Райко Цончев“ и на трето - СУ „Любен Каравелов“ гр. Добрич. Отборите бяха наградени с флашки.
 
За целогодишния труд по Образователната програма на учениците от 10 а и 10 б клас от СУ „Климент Охридски“ и на десетите класове от СУ „Любен Каравелов“ и ЧПГТП „Райко Цончев“ бяха връчени удостоверения.