/ Община Добрич
Завърши ремонтът на паркинга до кооперативния пазар в Добрич, съобщават от Общината. Той осигурява 45 паркоместа за търговците и гражданите. Паркингът се намира между улиците „Пере Тошев“, „Княз Дондуков“ и площад „Македония“ и е с дължина 55 и ширина 26 метра.

От общинския бюджет, в него са инвестирани 130 000 лева, които са част от Рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“.
 

Паркингът до пазара
Община Добрич


Ремонтът е извършен от „Пътно строителство“ АД за три седмици.

Пространството около паркинга също е облагородено – подменени са тротоарните настилки и предстои през есенния сезон да бъдат засадени шест нови дървета, като ще бъдат подбрани видове с достатъчно дълбока коренова система, за да не нарушава повърхността на настилката. Търсен е баланс между озеленяване и трайни настилки, отбелязват от Общината.