скоба паркиране
скоба паркиране / Дарик Варна, архив
Общински съвет Добрич прие изменения на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците. С нея се осъвременяват текстове относно принудителното задържане и преместване на МПС, във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на репатриращ автомобил в Добрич. Промените са наложени от постоянното увеличаване на броя на новорегистрираните автомобили и интензивността на движението, както и многобройните случаи на неправилно паркирани коли, отбелязват от кметския екип. В наредбата са разписани 14 норми за случаи на неправилно паркиране.
 
Очаква се да се постигнат приходи от заплащането на цените при ползването на паркоместата, както и от наказателните мерки при принудително задържане със скоби или на паркинг, които да компенсират разходите по въвеждане на SMS-паркирането и изграждането и поддръжката на „синя зона“(хоризонтална и вертикална пътна сигнализация). Финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата, са предвидени в бюджета за 2018 г.
 
В наредбата е разписано да се поставят скоби на нарушителите на правилата за паркиране; да се правят снимки на МПС преди и след налагане на наказанието. Въвеждат се правила ако водачът не се яви до три часа от поставянето на  скобата или до края на работното време на съответната зона, колата да се репатрира до специализиран охраняем паркинг, като освобождаването се извършва след заплащане на цената за паркиране и разходите по използване на техническото средство. Паркингът е охраняем и е на непрекъснат 24 часов работен ден, като престоят там се заплаща по 1 лев за час.
 
По предложение на Постоянната комисия по търговия, процесът на репатриране ще се преустановява, ако водачът на неправилно паркираното МПС дойде на място, преди поставянето на четирите колана на специализираната кола и заплати 100% от таксата за репатриране. За отблокиране на скоба на неправилно паркирал автомобил ще се плаща 20.00 лева; а за освобождаване на репатриран – 50.00 лева (включително когато се преустанови на място).
 
Общински съвет определи цени на услуги в обхвата на „Синя зона”. За ползване на терени, където е въведено платено паркиране, за леки автомобили ще се дължи 1,00 лев на час; за лекотоварни автомобили до 2,5 тона и на микробуси с до 12 места - 2,00 лева на час; за ползване на карта “Служебен абонамент” - 60,00 лева за месец, като таксата за място по постоянен или настоящ адрес е 20 % служебния абонамент.
Ползване на карта в режим на платен абонамент извън „Синя зона” ще струва 30.00 лева.