Започват проверки в мебелни фирми и ателиета за химическо чистене
Започват проверки в мебелни фирми и ателиета за химическо чистене / Дарик

Във фирмите-производителки на мебели и в ателиетата за пране и химическо чистене започват проверки за употреба на опасни вещества и наличие на запрашеност, съобщиха от добричката Инспекция по труда. Ще се проверява дали фирмите разполагат с лични и колективни защитни средства - маски и аспиратори срещу вредни химически агенти. Инспекциите в този сектор ще се проведат от 1 октомври до 30 ноември.

637 хил.лева са изплатените от работодатели закъснели трудови възнаграждения в Добричка област от началото на годината до сега. Това е станало след намесата на Инспекцията по труда. Само през месец септември сумата е 100 хил.600 лева. Основната част от подадените във ведомството жалби са за неплатени заплати и обезщетения. Оплакванията, постъпили в Инспекцията от началото на годината до сега са 352, а само за месец септември - 41.

За деветте месеца на 2010 година са направени 1293 проверки и са съставени 253 акта. Граждани често се обръщат за консултации към трудовите инспектори, като обикновено задаваните въпроси са „Как да напуснем работа без вредни последици за нас?" и „Какво да направим, за да си получим неплатените възнаграждения?", посочи Райчо Вълчев - гл.инспектор във ведомството.

През периода от 16 до 23 септември т.г. са извършени 13 извънредни проверки по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения предимно в предприятия от икономическите дейности „ресторантьорство", „производство на хранителни продукти", „образование" и „ремонт на компютърна и домакинска техника", съобщават още от Инспекцията. 20 са нарушенията.

Установено е едно допуснато до работа лице, преди да му е предоставен екземпляр от трудов договор и копие от уведомление до ТД на НАП за регистрацията на трудовия договор. На работодателя е съставен акт за нарушение.

Констатирани са 19 нарушения по заплащане на труда. Дадени са предписания за отстраняването им.