ЕС
ЕС / Thinkstock/Getty Images
Екипът на Областен информационен център – Добрич ще проведе през месеците октомври и ноември поредица от срещи и изнесени приемни в общинските центрове в областта, съобщават оттам. Цикълът от събития ще стартира с изнесена приемна и информационен щанд в град Тервел днес от 13:00 пред сградата на Общината.

На приемните ще бъдат представени възможностите за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и Оперативните програми). Те са със свободен достъп и са поканени да присъстват широк кръг потенциални бенефициенти - представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали на ОИЦ – Добрич, както и на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г.

Изнесените приемни продължават със среща в Шабла – на 11 октомври от 13.00 ч. пред Общината; Балчик – 19 октомври от 14.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски“; Крушари – 26 октомври от 14.30 ч. в Общината и Генерал Тошево – 31 октомври от 14.00 ч. в залата на Общината.
 
Цикълът от информационни събития ще има продължение и в общините Каварна,  Добричка и Добрич.