/ Младежки център
Младежки център – Добрич започна набиране на проекти за Втори областен научен конкурс „Науката на живо“. В него се дава възможност на всички млади любители на науката на възраст от 7 до 19 години да изявят своите знания и креативност. Конкурсът е създаден по инициатива на Консултативния съвет към Младежки център.

Заявление за участие може да бъде подадено до 29 март, на имейл адрес - mcdobrich@mc-dobrich.org.

Изготвените проекти трябва да визуализират избрана от участника научна област и да са представени задължително като макет или експеримент. Проектите се изготвят индивидуално или екипно (до трима участници в отбор), с подкрепата на ментор (преподавател от учебното заведение, в което е участникът).

Областите, между които се избира са: химия, физика, технологии и предприемачество, ботаника, екология, биология, география, история, астрономия. При подаването на проекта се вписват задължително: Име на проекта; трите имена на изработилия/те; дата и година на раждане; точен адрес; учебно заведение; научен ръководител/ментор; адрес за кореспонденция (e-mail);телефон; научна област, в която е работата.

Подадените предложения ще бъдат представени в изложение на 13 април в голямото фоайе на Младежки център – Добрич, по време на което ще бъдат оценени и обявени победителите - в три възрастови групи.