Държавен фонд Земеделие
Държавен фонд Земеделие / Държавен фонд "Земеделие"
От  17 септември до 5 октомври в Областната дирекция на  Държавен фонд „Земеделие“ в Силистра стопаните от Силистренско, чиито овощни градини от кайсии бяха унищожени през зимата, могат да подават заявления за държавна помощ.
 
Плащането на компенсациите ще бъде при 80% интензитет от производствените разходи, като за кайсиите това са до 1 496 лв./ха. Средствата по схемата ще бъдат изплатени на стопаните до 22 октомври т.г. Необходим документ за кандидатстването е оригинален констативен протокол за 100% пропаднали площи, издаден от Общинската служба по земеделие по местонахождение на стопанството.

Към момента в област Силистра са издадени протоколи на 36 земеделски стопани за пропаднали общо 210 хектара кайсии в областта. Най-големи са унищожените площи в общините Силистра - 155.57 ха и Ситово - 42.17 ха. В Тутракан и Главиница са унищожени съответно 6.38 ха и 5.62 ха.

Освен за кайсии, стопаните могат да кандидатстват още за бадеми (до 1 531,2 лв./ха), сливи (до 1 459,6 лв./ха), праскови (до 1 354,3 лв./ха) и череши  (до 1 259,6 лв./ха).

Общият предвиден ресурс за компенсиране по схемата на държавна помощ е в размер на 700 000 лева за цялата страна.