Започва изграждането на кръстовището до стоматологията
Започва изграждането на кръстовището до стоматологията / Дарик Добрич - архив

Приключиха подготвителните дейности за реализация на обект „Изграждане на кръстовище за кръгово движение по ул. "Отец Паисий" и улиците "Димитър Петков" и "Батак“ в Добрич, съобщиха от общината. На основата на проектната документация в част „Пътно строителна“ бе изготвен технологичен проект с отлагане на кръговото кръстовище на място и уточняване на участъците за изпълнение на нова пътна конструкция и фрезована съществуваща настилка. Избраното проектно решение не излиза извън обхвата на уличната регулация, уточняват от кметството. Кръговият елемент в центъра е с диаметър 20 метра, като сегмента от кръга с ширина 1,5 метра е предвиден с паважна настилка за аварийно осигуряване. Външният диаметър, ограничаващ движението е 35 метра. Лентата за движение в кръга е с ширина 7,5 метра.

Решението предвижда в източната част (към ул. „Батак”) да не се излиза от съществуващото пътно платно. В западната част (вливането и отливането към ул. „Димитър Петков”) се предвижда навлизане с 4 метра в съществуващия паркинг към сградата на бившата стоматология, и с 14 метра в югозападната част – също паркинг. Входящите радиуси в кръстовището са с радиус 11 до 14 метра, което ограничава скоростта на навлизане до 30-35 километра в час. По улица „Отец Паисий” – северната част се предвижда маркиране на разделителен остров с ширина 1 метър, а по ул. „Димитър Петков” ще се оформи разделителна ивица с ширина 2 метра. В центъра на кръга се предвижда да се монтира осветително тяло.

Следвайки вече наложената организация на движение в изградени такива кръстовища предимство за движение в новоизгражданото кръстовище ще имат движещите се в кръга МПС. Пешеходните пътеки в зоната на кръговото кръстовище ще се изпълнят като повдигнати.

В Програмата за капиталови разходи за 2015 година са предвидени 120 000 лева за финансиране на пътно-строителните работи, информират още от общината. Строително-монтажни работи ще започнат на 12.05.2015 година. Те ще се извършват поетапно, без прекъсване на движението, но при въвеждане на определени ограничения. Изпълнителя на дейностите ще извърши необходимата временна организация на движението и сигнализация на участъците в ремонт.

От общината поднасят извиненията си на гражданите за неудобствата, които ще ги съпътстват по време на ремонта.

Очаква се реконструкцията на кръстовището да приключи до 1 юни 2015 година.