Закриха ЦУТНТ в Добрич
Закриха ЦУТНТ в Добрич / Дарик Добрич

Центърът за ученическо, техническо и научно творчество /ЦУТНТ/ в Добрич да бъде закрит -  такова решение взеха днес общинските съветници. Докладната записка на зам.-кмета Камелия Койчева бе одобрена с 23 гласа за, 2 - против и 11 въздържали се.
Уточнението бе, че дейностите ще бъдат прехвърлени в Общинския младежки център, както и сградите на ЦУТНТ, ако съществува такава юридическа възможност.

Съветниците от БСП бяха против закриването на центъра. Според социалистите трябва да има такова звено като свързващо между училищата в Добрич.
На обратното становище бе Александър Алексиев от СДС. Той заяви, че кметството няма нужда от фантомни структури и макар да е болезнено, оптимизирането в образователната сфера трябва да се осъществява.

Мотив за закриване на ЦУТНТ е решение на МС от януари 2008 година, с което се предвижда средствата за делегирани от държавата дейности да се ползват за финансиране на извънучилищни педагогически обслужващи звена след съгласуване с директорите на общински училища. Те обаче отказаха да дадат съгласие за предоставяне на средства на Центъра.

Липсват средства за финансиране на дейностите в ЦУТНТ в проекто-бюджета за 2010 година.  Освен това учебно-възпитателният процес там не е добре организиран, се казва в докладната на зам.-кмета Камелия Койчева.