/ dariknews.bg
30 акта и 9 констативни протокола съставиха през изминалата седмица горските стражари към Североизточно държавно предприятие /СИДП/. Един от актовете е свързан с нарушение при лов, а останалите са по Закона за горите. Задържани са общо 18,7 куб. м дърва за огрев, автомобил, две каруци, моторен трион и друг инструмент за дърводобив.

В периода от 8 до 15 януари на територията на всички 13 горски и 5 ловни стопанства в обхвата на СИДП са извършени 417 проверки. 108 от тях са на обекти за добив на дървесина, 58 – на превозни средства, 221 – на ловци, а 30 – на други физически лица.

Незаконно добита дървесина установиха полицаи в Полски Тръмбеш

Автомобил и 3 куб. м незаконно добита дървесина са задържани в границите на ДЛС „Балчик”. За установените нарушения горските стражари са съставили 6 акта.

През изминалата седмица в обхвата на ДГС „Генерал Тошево” са задържани 3 куб. м дървесина и моторен трион. За установените нарушения са съставени 6 акта.

По един акт са съставили и служителите на ДЛС „Тервел” и ДГС „Цонево”, отчитат още от СИДП, което стопанисва държавните гори в четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен.