Възпитаници на читалище „Йордан Йовков“ обиколиха Добруджа в краеведски лаборатории

Краеведска лаборатория
Краеведска лаборатория
Народно читалище „Йордан Йовков“ проведе с преподаватели и деца от свои школи пътувания в различни краища на Добруджа под името „Краеведска лаборатория“. Включиха се Детска танцова школа „Хорце“, Школа по изобразително изкуство и Клуб по минералогия. Инициативата бе подкрепена финансово от Община Добрич.

Детска танцова школа „Хорце“ с хореограф Севдалина Атанасова посети Народно читалище „Христо Ботев“, за да се срещне с тамошния танцов състав. Танцьорите показаха на децата от „Хорце“ пет автентични танца. Предстои запис в студио на автентична Сборенка, по която ще бъде поставен танц, който младите танцьори от школата ще представят по време на някоя от следващите си изяви.

Школата по изобразително изкуство с преподавател Румяна Стоянова избра Балчик и Тракийски скали за своя дестинация. Акцент в картините на талантливите млади художници бе Архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ и Черно море.

Най-дългата експедиция в рамките на „Краеведска лаборатория“ реализира Клубът по минералогия с ръководител Димитър Димитров. В продължение на няколко дни децата от клуба посетиха селата Камен бряг, Топола, Ляхово, Оброчище, Одърци, Прилеп, Одринци, Карапелит, като техния маршрут достигна до Силистра и околните села Богорово и Попкралево. Те имаха възможност да посетят и интересни забележителности в района като александрийския манастир „Св. Пророк Илия“ и крепостта „Дуросторум – Дръстър“. Изключително богато разнообразие от образци бяха намерени от децата от клуба през периода на експедицията: кристали от калцит и арагонит, сталактити, опали, конкреция с лимонитова сърцевина и обвивка от сидерит, оникс, неотокит, кристали от пирит и марказит, образци от художествен флинт, белемнити, млечен и пъстроцветен кварц, яспис, халцедон сардер и др.

Предвижда се експедициите от инициативата „Краеведска лаборатория“ да се превърнат в ежегодни.