Връчиха свидетелства за педагогическа правоспособност
Връчиха свидетелства за педагогическа правоспособност / ДМОМ

Връчени са свидетелствата за професионална квалификация „Учител“ на завършилите в градовете Добрич и Варна едногодишен курс на обучение. С придобитата педагогическа правоспособност новите учители могат да преподават в съответната професионална област, в която са получили висшето си образование. Курсът бе организиран от Департамента за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт.

Под ръководството на проф. д-р Димитрина Каменова в Департамента за модерни обучителни методи се провеждат и майсторски класове за новатори - учители и ръководители в образованието. Интерактивните практикуми за новатори целят обмяна на умения и знания, както и добри практики в образователния мениджмънт и педагогиката. Обученията в майсторския клас се водят от педагози с опит и участници – млади педагози, завършили курсът за придобиване на педагогическа правоспособност в ДМОМ към Висше училище по мениджмънт.