Владимир Калчев участва в конференция, посветена на ефективната работа с ЕС

Владимир Калчев  участва в конференция, посветена на ефективната работа с ЕС
Владимир Калчев участва в конференция, посветена на ефективната работа с ЕС / netinfo

Заместник областният управител Владимир Калчев е в София по покана на МДААР. Той ще присъства на конференция по проект “Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на Европейския съюз”.

На конференцията ще бъдат представени междинни резултати от проведените по проекта обучения за водене на преговори в процеса на вземане на решения в ЕС, за актуалното състояние на институционалната система на ЕС и за работа с институциите на ЕС. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Административен капацитет", съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на този проект тече и най-мащабното до момента обучение по английски език за служители от държавната администрация - близо 15 000 души от цялата страна са включени в интензивни чуждоезикови курсове с акцент върху изучаването на специализираната терминология на ЕС.