/ БГНЕС
Областният информационен център ще проведе информационна среща в Зеления образователен център в Шабла на 20 август от 11 часа. Поканени са представители на общини, неправителствени организации, научни институти, граждани.

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по Оперативна програма „Околна среда“. Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове.

Онлайн конкурс за млади предприемачи стартира ОИЦ-Добрич

Мерките, които ще се финансират, покриват извършването на специфични консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 9 милиона лева.

Присъстващите ще бъдат запознати с основните моменти от насоките за кандидатстване. Участието в събитието е безплатно.