В община Тервел реализират проектите, финансирани по програмата за растеж
В община Тервел реализират проектите, финансирани по програмата за растеж / Община Тервел

Започна изпълнението на три от общо четирите проекта на община Тервел, одобрени за финансиране от правителствената инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съобщава зам.-кметът на общината Диана Илиева.

Единият от проектите включва изграждане на медицински и стоматологичен кабинет в новоустроени центрове за социални услуги в селата Коларци и Нова Камена. Строителните работи в село Коларци вече са приключили, а в Нова Камена ще бъдат изпълнени след три месеца. Тогава ще започне строителството на центъра за социални услуги, в който се намират кабинетите. Фирмата изпълнител е "ИСА" ООД гр.Добрич.

Вторият проект е за основен ремонт на улици 10-та и 13-та в село Зърнево. Основните работи по асфалтирането вече са изпълнени. Дейностите допълват и надграждат друг  проект за рехабилитация на 13 улици в община Тервел. Чрез него е асфалтирана улица 15-та в село Зърнево, която представлява подход към детската градина и обувния цех. Улици 13-та и 10-та са в същия район на селото и допълнително улесняват достъпа до работещата фирма и детската градина за повече жители на селото, пояснява Илиева.

По третия проект се извършва основен ремонт на улици 9-та и 2-ра в село Жегларци. Този проект също допълва дейностите по вече изпълнения през миналата година проект, чрез който бе цялостно преасфалтирана улицата, която свързва селото с работещата в него мандра и с двора на земеделсктата кооперация. Двете улици, които сега се ремонтират са успоредна и перпендикулярна на улицата към мандрата и улесняват достъпа до стопанските дворове на няколкото работещи фирми в селото. Изпълнителят на тези два еднотипни проекта е "Пътно строителство' АД гр.Добрич.

Четвъртият проект предвижда да се асфалтират 10 улици в град Тервел, които сега са разкопани, тъй като под тях се полага нова канализация. Избраният изпълнител е варненската фирма "Пътища и мостове" ЕООД. Решението за избор се обжалва от друга варненска фирма - "Инжстройинженеринг" ЕООД. Договорът ще бъде сключен, след като приключи обжалването.