Увеличават се делата в Административен съд - Добрич
Увеличават се делата в Административен съд - Добрич / Дарик Добрич,архив

В Административен съд - Добрич през миналата година са разгледани 833 дела, а постъпилите са 748, което е с близо 100 дела повече от предходната година, съобщи пред Дарик председателят на съда Красимира Иванова. Данните са от годишния отчет за дейността на съда.

Увеличението на делата от една страна се дължи на жалбите срещу изборните резултати от местния вот, които са 35 и от друга страна на активиране на контролната дейност на наказващите органи, тъй като ние работим и по решения, свързани с наказателни постановления, коментира Иванова.

Сред видовете дела преобладават типичните за всички административни съдилища - по Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост, по кадастъра и кадастралния регистър. Има обаче и други дела, свързани с жалби по гражданска регистрация, заради неуважени рекламации към магазини и мобилни оператори, по Закона за защита от дискриминация.

Едно от интересните дела през годината е било свързано с отказ за издаване на удостоверение за наследници от кмета на балчишкото село Ляхово. Наследодателят  бил починал в началото на 20 век и се наложило 100 години по-късно съдът да събира изключително голям обем доказателства, за да постанови своя акт, разказа Красимира Иванова. В резултат на събраните доказателства съдът преценил, че може да се установят наследниците, отменил отказа на кмета и върнал преписката за ново произнасяне.

В Административния съд е гледано и дело по жалба на религиозната институция „Свидетелите на Йехова в България”, свързана с отказ на главния архитект на Добрич  да разреши преустройството на съществуваща зала за обучения в молитвен дом. В жалбата се съдържали оплаквания, че отказът е постановен поради факта, че жалбоподателят е религиозна институция и твърдения, че административните органи не зачитат правата на регистрираните в България религиозни институции. Съдията -докладчик по делото преценил, че отказът е незаконосъобразен и го отменил, коментира Иванова. На въпрос дали при такива дела съдиите могат да бъдат повлияни от общественото мнение, тя заяви, че магистратите са длъжни да се съобразяват само с разпоредбите на закона. В конкретния случай е било важно да се прецени налице ли са предпоставките за исканото изменение или не, независимо от кого е поискано то.

Административният съд продължава да работи качествено в името на доброто правосъдие, заключи Красимира Иванова. Има увеличение в броя на решените дела, постигната е бързина на разглеждане и максимална срочност при написването на съдебните актове. За 9-та поредна година нито един съдебен акт не е забавен след законовия едномесечен срок за изготвянето му. През отчетната година всеки съдия е разгледал средно по 104 дела.

От началото на февруари Административен съд - Добрич се помещава в нова сграда, където магистратите разполагат с две съдебни зали.