Увеличават се болните с рак на гърдата в Добричка област, спешният кабинет остава в ДКЦ - 1
Увеличават се болните с рак на гърдата в Добричка област, спешният кабинет остава в ДКЦ - 1 / Дарик Добрич

Заболяемостта от рак на млечната жлеза в Добричка област в последните години се увеличава и е над средната за страната. Тревожната тенденция е била споделена на второто работно заседание на Областния съвет по здравеопазване, информира Областният управител Детелина Николова. За съжаление общините в областта не разполагат с дигитални мамографски апарати за скрининг на заболяването, а единственият такъв апарат е в ДКЦ -1 в Добрич, подчерта Николова. В тази връзка тя призова общините да да предприемат мерки за по-голяма информираност на населението и чрез общопрактикуващите лекари, ромските и здравните медиатори да се обърне внимание на профилактичните прегледи, които са задължителни за жените на възраст между 45 и 65 години.

Чрез съвместните усилия на РЗОК и РЗИ – Добрич ще се търсят варианти за осигуряване в Добричка област през 2016 г. на подвижен мамографски кабинет, за да могат повече жине от областта да преминат медицински прегледи, информира още Областният управител. В по-дългосрочен план се обмисля идеен проект за Скринингова програма за ранна профилактика на рака на млечната жлеза на областно ниво, в която се очаква да се включат широк спектър от институции, пациентски организации и неправителствени организации.

Кабинетът за неотложна медицинска помощ, който се помещава в ДКЦ – 1 засега няма да бъде преместен на територията на МБАЛ – Добрич, е било решено още на заседанието на Областния съвет по здравеопазване. За да се разтовари дейността на ЦСМП, ще се търсят възможности за разкриване на втори кабинет за неотложна медицинска помощ в добричката болница, информира Детелина Николова.

На заседанието са били обсъдени още предложения, свързани с Областната здравна карта и промяната на нормативната уресба, касаеща дейността на ТЕЛК комисиите.